Pojemniki big bag do towarów niebezpiecznych – oznaczenia

big bag

Pojemniki wielkogabarytowe big bag są często wykorzystywane w przemyśle. Służą do przechowywania przede wszystkim materiałów stałych oraz sypkich. Jednak czasami zdarza się też konieczność transportu towarów niebezpiecznych dla środowiska lub człowieka. Istnieją opakowania big bag dostosowane do takich zadań, ale muszą być one odpowiednio przebadane i oznakowanie. Jak to wygląda w praktyce? Sprawdzisz w niniejszym artykule.

Opakowania Pactainer i materiały niebezpieczne

Definicję towarów niebezpiecznych oraz sposób ich przewozu znaleźć można w podstawowych dokumentach międzynarodowych dotyczących transportu drogowego (ADR), kolejowego (RID), morskiego (IMDG-Code) oraz lotniczego (ICAO). Zawarte w nich są wszystkie warunki, jakie spełnić musi opakowanie przeznaczone do materiałów niebezpiecznych.

Opakowania big bag Pactainer spełniają te wymagania i dzięki temu mogą zostać zastosowane w takich przypadkach. Poświadczają to badania wykonywane przez międzynarodowe laboratoria. Informacje o tym zawarte są w oznakowaniu każdego z worków. Gdzie znaleźć taki numer i jak go odczytać? Wbrew pozorom jest to całkiem proste, o ile posiada się kilka podstawowych informacji.

Oznaczenie opakowań big bag

Na każdym pojemniku wielkogabarytowym do transportu materiałów niebezpiecznych musi znajdować się odpowiedni kod, który potwierdza możliwość jego wykorzystania do takich celów. Przykładem takiego kodu może być:

 13H4/Y/10 21/D/BAM 7321-EMPAC/4000/710

Co oznaczają poszczególne liczby i litery?

Symbol Organizacji Narodów Zjednoczonych

Dwie literki w kółku: „u” oraz „n” to skrót od United Nation, czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych. Umieszczenie tego symbolu na początku kodu oznacza, że pojemnik został wykonany zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez tę organizację.

Kod pojemnika 13H4

Na drugim miejscu znajduje się określenie typu opakowania na materiały niebezpieczne. W przypadku pojemników elastycznych mamy do czynienia z grupą 13. Litera H oznacza tworzywo sztuczne jako główny materiał. W tej kategorii wyróżnić można pięć dodatkowych grup:

Grupa opakowania Y

Kolejna litera określa grupę opakowań. Pierwsza grupa obejmuje materiały bardzo niebezpieczne materiały, których nie wolno pakować w big bagi. Grupa II (oznaczenie Y) to niebezpieczne towary, trzecia (oznaczenie Z) natomiast obejmuje mniej niebezpieczne towary. Możliwość pakowania towarów wyższej grupy umożliwia także transport grup niższych. Dlatego też big bagi oznaczone literą Y umożliwiają transport towarów z II i III grupy.

Data produkcji 10 21

Data produkcji oznaczona jest dwoma dwucyfrowymi liczbami określającymi miesiąc oraz rok. Jeśli opakowanie zostało wyprodukowane na początku roku, miesiąc poprzedzony jest zerem. Na przykładzie big bagów produkowanych w marciu będzie to 03. Natomiast w miejscu roku podawane są dwie ostatnie cyfry.

Państwo i instytucja D/BAM

Nasze opakowania big bag są badane w dwóch laboratoriach: Bundersanstalt fur Materialforschung und -prufung w Niemczech oraz Osterrreichisches Forschungs und Prufinstitut w Austrii. Ich kody w oznaczeniach naszych produktów to odpowiednio:

D/BAM

A/OFI

Pierwsza litera wskazuje na kraj, gdzie mieści się laboratorium, natomiast po ukośniku następuje skrót instytutu, który wydaje pozwolenie na produkcję.

Numer zezwolenia 7321-EMPAC

Każdy rodzaj pojemnika otrzymuje osobne pozwolenie na produkcję. Dokument ten posiada swój własny numer, który także należy umieścić w kodzie umieszczonym na opakowaniu. jest to zazwyczaj czterocyfrowa liczba. Następnie podaje się nazwę producenta, w przypadku naszej firmy będzie to oczywiście EMPAC – zawsze wielkimi literami.

Obciążenie 4000

Kolejne miejsce w oznaczeniu pojemnika big bag zajmuje obciążenie, jakie zostało użyte przy badaniu  wytrzymałości na spiętrzanie. Wartość podawana jest w kilogramach. Jeśli badania się nie przeprowadza dla danego rodzaju opakowania – w opisie należy umieścić samo „0”. O tym, jak należy wykonać badanie, informuje dokument ADR 6.5.6.6. Po podzieleniu podanej wartości, w naszym przypadku jest to 4000, przez 1,8 otrzymujemy dopuszczalną masę sztaplowania. W przypadku opisywanego worka będzie to zatem 2222 kg.

Dopuszczalna masa brutto 710

Na ostatnim miejscu znajduje się maksymalna waga brutto, czyli opakowania wraz z zawartością. W naszym przypadku nie może ona przekroczyć 710 kg.

Etykieta UN

Etykieta z oznaczeniami musi być widoczna i czytelna. Dlatego też istnieje szereg wymagań związanych z ich umieszczeniem na opakowaniach big bag. Każdy nadruk musi zawierać symbol Organizacji Narodów Zjednoczonych, a wszystkie napisy zapisane są wielkimi literami, potocznie nazywanymi drukowanymi. Muszą posiadać także minimalnie 12 mm wysokości, aby zostać uznane za czytelne.

Sama etykieta, zgodnie z ADR 6.5.2.2.2., musi posiadać 100 mm szerokości, a symbol „stapellast” lub „nicht stapeln” nie może być mniejszy niż 60×60 mm.

Normy wyznaczają także cztery dopuszczalne znaki interpunkcyjne. Są to:

  • ukośnik oddzielający kolejne oznaczenia,
  • spacja lub kropka w dacie produkcji,
  • spacja przy oddzielaniu dwóch sąsiednich liczb lub oznaczeń,
  • podział wiersza, dopuszczalny jedynie po zakończeniu danego oznaczenia.

Na opakowaniach przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych powinny znaleźć się także znaki ostrzegawcze ADR o minimalnych rozmiarach 100×100 mm.

Kontrola pojemników big bag do materiałów niebezpiecznych

Pracownicy składający i pakujący pojemniki zgodne z UN potwierdzają prawidłowość ich oznakowania, wykonania oraz kompletność elementów. Wszystkie pomiary potwierdzają przez wypełnienie odpowiedniego formularza. Co istotne, kontroluje się 100% produkowanych opakowań.

4 big bagi na tysiąc są dodatkowo sprawdzane w dziale kontroli jakości, gdzie wypełniany jest dodatkowy formularz kontroli końcowej.

2 opakowania na każdy tysiąc w naszej firmie trafia do laboratorium, gdzie przeprowadzane są testy wytrzymałościowe.

W ten sposób uzyskujemy pewność, że nasze produkty są całkowicie zgodne ze specyfikacją, dzięki czemu zapewnią pełne bezpieczeństwo pracownikom.