Worki przemysłowe Pactainer ED®

Big Bagi Pactainer ED® typu C stanowią niezawodną ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi powstającymi podczas nasypywania i opróżniania pojemnika w tzw. niebezpiecznych atmosferach wybuchowych, które mogą spowodować zapłon.

Pactainer ED® Typ C produkowany jest z tkaniny przewodzącej ładunki elektrostatyczne. W połączeniu z uziemionymi uchwytami nośnymi, tkanina ta skutecznie odprowadza ładunki elektrostatyczne powstające podczas napełniania i opróżniania worka Big Bag, zapobiegając w ten sposób gromadzeniu się niebezpiecznych ładunków w samym produkcie, jak i na powierzchni pojemnika.

Worki przemysłowe Pactainer ED® Typ C są najczęściej stosowane do pakowania:

  • substancji chemicznych i farmaceutycznych
  • półproduktów lakierów i farb
  • towarów sypkich charakteryzujących się niską minimalną energią samozapłonu

 

 

 

 

Oferujemy szeroką gamę rozwiązań specjalnych m.in. kontenery elastyczne FIBC z konstrukcją przystosowaną do systemu automatycznego napełniania.

pojemnik
pojemnik na paletach

Naszym Klientom proponujemy również worki przemysłowe zachowujące kształt – Quintainer®.