Kontenery elastyczne Big Bag Pactainer® z filtrem

Pojemniki do pakowania próżniowego oraz w atmosferze gazów obojętnych są wyposażone w specjalny filtr.

Zastosowany filtr po napełnieniu BIG BAGa umożliwia usunięcie tlenu, tak by wewnątrz opakowania wytworzyła się próżnia. Dodatkowo by wydłużyć okres przechowywania produktów dzięki zastosowanym filtrom możemy do wnętrza pojemnika wprowadzić gaz obojętny np. azot. Mamy wówczas do czynienia z pakowaniem w atmosferze modyfikowanej w skrócie MAP (ang. modified atmosphere packaging)

Pakowanie próżniowe oraz w atmosferze modyfikowanej pozwala producentom żywności na znacznie dłuższe przechowywanie produktów. Przynosi to ogromne korzyści ekonomiczne poprzez wydłużonie okresu magazynowania jak i czasu na transport. Oprócz tego dłuższe czasy przechowywania ułatwiają planowanie produkcji oraz zwiększanie wielkości partii produkcyjnych, co zmniejsza czas przezbrojenia maszyn oraz ogranicza ilość powstających odpadów.

Pojemniki z zaworem są najczęściej stosowane do pakowania:

  • mieszanek mleka w proszku
  • kawy
  • orzechów
  • płatków śniadaniowych
  • kukurydzy
  • fasoli
  • groszku
  • nasion kakao

DO POBRANIA

Instrukcja użytkowania pojemnika

Zapytaj o produkt