Jakość elastycznych kontenerów BIG BAG

Podstawą sukcesu naszego przedsiębiorstwa jest jakość naszych pojemników BIG BAG i usług, dążenie do spełnienia wszystkich wymagań klientów oraz odpowiedzialne postępowanie wobec środowiska naturalnego.

W naszym zakładzie zajmującym się produkcją kontenerów elastycznych zlokalizowanym w woj. pomorskim od wielu lat funkcjonuje zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem oparty o następujące systemy zarządzania:

  • jakością (zgodny z normą ISO 9001:2015)
  • bezpieczeństwem żywności (zgodny z norma ISO 22000:2018)
  • środowiskiem (zgodny z normą ISO 14001:2015 – niecertyfikowany)
  • bezpieczeństwem i higieną przy produkcji opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością (zgodny z norma EN 15593:2008 – niecertyfikowany)