Elastyczne kontenery Pactainer®

Pojemniki typu Pactainer® UN są przeznaczone do przechowywania i transportu materiałów niebezpiecznych.

Konstrukcja tych pojemników musi być zgodna z przepisami „United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods”, powszechnie znanymi jako “Orange Book”, a następnie testowana według przepisów dla transportu drogowego (ADR), kolejowego (RID) oraz morskiego (IMDG-Code).

Każdy typ pojemnika przeznaczonego do przechowywania i transportu materiałów niebezpiecznych przed rozpoczęciem produkcji musi uzyskać certyfikat UN przyznawany indywidualnie dla danej konstrukcji przez specjalnie do tego powołane jednostki certyfikujące.

Nasze przedsiębiorstwo współpracuje z instytutami:

  • BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung) z siedzibą w Berlinie
  • OFI (Österreichisches Forschungsinstitut für Chemie und Technik) z siedzibą w Wiedniu.

Pojemniki ® UN są najczęściej stosowane do transportu i magazynowania materiałów niebezpiecznych z grupy opakowaniowej II i III.

DO POBRANIA

Instrukcja użytkowania pojemnika

Zapytaj o produkt