Worki przemysłowe Pactainer® UN

Kontenery elastyczne Pactainer® UN są przeznaczone do przechowywania i transportu materiałów niebezpiecznych. Konstrukcja tych pojemników musi być zgodna z przepisami „United Nations Recommendations on the Transportation of Dangerous Goods”, powszechnie znanymi jako “Orange Book”, a następnie testowana według przepisów dla transportu drogowego (ADR), kolejowego (RID) oraz morskiego (IMDG-Code).

 

Każdy typ kontenera przemysłowego przeznaczonego do przechowywania i transportu materiałów niebezpiecznych przed rozpoczęciem produkcji musi uzyskać certyfikat UN przyznawany indywidualnie dla danej konstrukcji przez specjalnie do tego powołane jednostki certyfikujące. Nasze przedsiębiorstwo współpracuje z instytutem BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung) z siedzibą w Berlinie.

 

Big Bagi Pactainer® UN są najczęściej stosowane do transportu i magazynowania materiałów niebezpiecznych z grupy opakowaniowej II i III.

 

 

pojemnik
pojemnik

Oferujemy szeroką gamę rozwiązań specjalnych m.in. certyfikowane pojemniki FIBC UN do bezpiecznego pakowania szkodliwych substancji.

pactainer-un111111-1024x431