Producent worków Big Bag - Kontakt

EMPAC Polska Sp. z o.o.
Zduny, 83-115 Swarożyn
woj. Pomorskie

NIP: 592-15-45-286, REGON: 1911889319
KRS: 0000114319, Sąd Rejonowy Gdańsk-
Północ, VII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 2.000.000 PLN

Osoby kontaktowe:

Anna Konwent-Włodarczyk

(dział sprzedaży)

Tel.: + 48  58  560 14 20
Fax.: + 48  58  562 12 01
Kom: + 48  669 653 020
E-mail: anna.konwent@empac.pl

Zachariasz Gabryel

(dział sprzedaży)

Tel.: + 48  58  560 14 13
Fax.: + 48  58  562 12 01
Kom: + 48  504 196 241
E-mail: zachariasz.gabryel@empac.pl

Justyna Olszewska

(dział kadr)

Tel.: + 48  58  560 14 16
Fax.: + 48  58  562 12 01
Kom: + 48  603 243 233
E-mail: kadry@empac.pl