Pojemniki big bag na substancje niebezpieczne

Substancje niebezpieczne

Big bagi są najczęściej wykorzystywane do transportu oraz magazynowania suchych materiałów, które nie są szkodliwe dla środowiska lub człowieka. Jednak w naszej ofercie posiadamy również typ pojemników wielkogabarytowych o specjalnym przeznaczeniu. Posiadają one oznaczenie UN, czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych. Kiedy się je stosuje? Sprawdź poniżej.

Pojemniki wielkogabarytowe do transportu substancji niebezpiecznych

W workach Pactainer UN od EMPAC przechowywać oraz transportować można towary niebezpieczne dla środowiska i człowieka. Będą to najczęściej substancje chemiczne lub ich mieszaniny. Szkodliwy wpływ na środowisku lub ludzi może być związany z ich właściwościami chemicznymi, biologicznymi czy fizycznymi.

O przechowywaniu tego typu substancji decydują zapisy umowy ADR. Dokument ten definiuje towary niebezpieczne jako materiały i przedmioty, których przewóz jest zabroniony lub dopuszczony jedynie w warunkach specjalnych, określonych przez ten dokument. Zawiera on również dokładne spisy takich towarów.

Zasady przewozu materiałów w pojemnikach big bag

Dokładne warunki, na jakich można transportować substancje niebezpieczne określone są w kilku dokumentach międzynarodowych, w zależności od sposobu transportowania. I tak wymienić można głównie:

  • ADR dla ładunków niebezpiecznych przewożonych transportem drogowym,
  • IMDG-Code w przypadku substancji niebezpiecznych przewożonych drogą morską,
  • RID stosowany do towarów niebezpiecznych poruszających się koleją,
  • ICAO dla ładunków niebezpiecznych przewożonych drogą powietrzną.

Dokumenty te zawierają także dokładne informacje i wytyczne dotyczące przewozu produktów niebezpiecznych w opakowaniach big bag.

Elastyczne opakowania z tworzyw sztucznych, czyli między innymi także big bagi, nie mogą służyć do transportu cieczy niebezpiecznych. Zasada ta obowiązuje także w przypadku modeli wyposażonych w specjalny wkład foliowy.

Umowa ADR

Powszechnie stosowana jest umowa ADR, której skrót pochodzi od francuskiej nazwy konwencji o transporcie międzynarodowym: L’Accord europeen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route. ADR nazywana jest także pomarańczową księgą (Orange Book).

Popularność umowy ADR wynika przede wszystkim z faktu, że odpowiada ona za transport drogowy. Choć wskazania i zasady są takie same, jak w przypadku umów związanych z lotnictwem, koleją czy drogą morską, ADR spotykamy na często mijanych ciężarówkach i TIR-ach.

Oprócz przepisów Orange Book przewoźników obowiązują także przepisy lokalne. Dlatego transport pewnych ładunków w pojemnikach big bag może być możliwy w Polsce, ale za granicą już nie. Warto zapoznać się dokładnie z przepisami obowiązującymi w każdym państwie tranzytowym oraz docelowym, zanim wyśle się ładunek niebezpieczny – może on bowiem utknąć na jednej z granic.

Opakowania wielkogabarytowe od EMPAC

Pojemnik Pactainer, przeznaczony do materiałów niebezpiecznych i produkowany przez EMPAC,  dostosowany jest do przepisów krajowych i międzynarodowych. Spełnia też wszystkie wymogi ADR oraz innych dokumentów o transporcie między państwami drogą lotniczą, morską lub koleją.

Wysokie parametry oraz posiadane certyfikaty umożliwiają przechowywanie w opakowaniach wielkogabarytowych materiałów niebezpiecznych z grupy II i III.

Certyfikaty dla Pactainer EMPAC

Specjalna konstrukcja oraz użycie materiałów wysokiej jakości pozwala spełnić szereg bardzo wyśrubowanych wymagań. Na tej podstawie każdy pojemnik EMPAC do substancji niebezpiecznych otrzymuje certyfikat zgodności ze standardami UN (Organizacji Narodów Zjednoczonych).

Każdej substancji niebezpiecznej w dokumencie ADR został przyporządkowany czterocyfrowy numer UN. Znając to oznaczenie możemy sprawdzić czy dany materiał można zapakować w big bagi oraz jak powinna wyglądać konstrukcja takiego opakowania. Jeśli chcesz przewieźć jakiś produkt niebezpieczny, sprawdź, do jakiej grupy należy, a następnie skontaktuj się z nami, podając nam to oznaczenie. Na tej podstawie określimy, które z posiadanych przez nas worków big bag(FIBC) może zostać użyty. Doradzimy też, który z nich sprawdzi się najlepiej.

Nasze worki big bag uzyskują certyfikaty w dwóch laboratoriach:

  • BAM, Bundesanstalt fur Materialforschung und -prufung, którego siedziba mieści się w Berlinie,
  • OFI, Osterreichisches Foschungsinsitut fur Chemie und Technik, znajdujący się w Wiedniu.

Bezpieczeństwo ponad wszystko

Zależy nam na pełnym bezpieczeństwie użytkowania naszych worków big bag do materiałów niebezpiecznych, a także na zadowoleniu naszych klientów. Dlatego też w tym przypadku każda partia produkcyjna zostaje poddana specjalnym testom. Dwa, losowo wybrane pojemniki BIG BAG, z każdego 1000 wyprodukowanych sztuk, poddawane jest badaniom określającym ich jakość.

Wszystkie testy wykonywane są w akredytowanym przez instytut BAM laboratorium. Przed wysłaniem naszych produktów do sprzedaży, zawsze oczekujemy potwierdzenia ich jakości w postaci pozytywnych wyników testów.

Cały proces produkcji oraz kontroli jakości odpowiednio także dokumentujemy, aby zawsze precyzyjnie określić, z jakiej serii pochodził dany pojemnik big bag na towary niebezpieczne. Cały nasz system kontroli poddawany jest także regularnym, zewnętrznym audytom.