Badania wytrzymałościowe tkanin Big Bag

tkanina big bag

W celu zapewnienia najwyższej jakości pojemników wielkogabarytowych Big Bag, wykorzystywanych do magazynowania i transportowania materiałów o masie do jednej tony a niekiedy i większej ważne jest wykonywanie badań wytrzymałościowych. Daje to gwarancję, że uszyte z danego materiału worki spełnią wszystkie oczekiwania klienta i będą w pełni bezpieczne w czasie użytkowania.

Z jakimi czynnikami muszą radzić sobie worki big bag?

Worki wielkogabarytowe służą do przechowywania różnego rodzaju przedmiotów i substancji. Część z nich może negatywnie oddziaływać na materiał. Przykładem może być nawóz oraz substancje niebezpieczne. Także promieniowanie słoneczne negatywnie wpływają na wytrzymałość materiału. Promieniowanie UV powoduje rozbicie łańcuchów polipropylenowych, przez co tkanina traci swoje właściwości wytrzymałościowe. Choć do materiału dodawane są dodatki zmniejszające skalę tego zjawiska, a instrukcja zabrania trzymania pojemników big bag na słońcu, wytrzymałość tkaniny musi uwzględniać także wpływ przechowywanych w big bagu materiałów oraz działanie słońca. Dlatego wskaźnik wytrzymałości jest większy, niż wynikałoby to tylko z podstawowej funkcjonalności pojemnika.

Jednak najważniejszym parametrem, który wręcz determinuje, jak wytrzymałe muszą być opakowania wielkogabarytowe, jest ich pojemność, czyli masa przechowywanych w środku substancji. Najczęściej jest to jedna tona, choć wartość ta może być inna w zależności od modelu worka.

Charakterystyka tkaniny, z której wykonane są big bagi

Tkanina polipropylenowa wykonywana jest na krosnach w wyniku prostopadłego przeplatania się dwóch układów przędzy osnowowej i wątkowej w pewnym założonym porządku. Osnowa przebiega wzdłuż długości tkaniny a wątek zawsze poprzecznie. Taki splot płócienny gwarantuje wyższe wysokie parametry mechaniczne gotowej tkaniny. Tkaniny te wykonane są z czystego polipropylenu bez dodatku w postaci regranulatu. Wymagamy dodatków zwiększających odporność tkaniny na promieniowanie UV, które znacznie wydłużają żywotność produktów oraz poprawiają bezpieczeństwo użytkowania.

Aby uzyskać potrzebną wytrzymałość gotowego worka big bag, stosuje się tkaniny polipropylenowe o różnej gramaturze. Dla każdej z nich ustalane są osobne specyfikacje techniczne na podstawie naszego doświadczenia, badań wytrzymałościowych oraz współpracy z samym producentem. Określenie charakterystyki materiału gwarantuje stałą i wysoką jakość naszych pojemników wielkogabarytowych.

Jako odpowiedzialny producent big bagów, nie poprzestajemy na otrzymywanych przez producentów atestach, ale sami systematycznie wykonujemy badania wytrzymałościowe tkanin. W ten sposób jesteśmy pewni najwyższej jakości naszych produktów oraz pełnego bezpieczeństwa ich użytkowania.

Badania tkanin w EMPAC

Nasza firma poddaje tkaniny okresowym badaniom, by zapewnić ich wysoką jakość oraz bezpieczeństwo użytkowania. Cały proces odbywa się na podstawie ustalonych procedur, a wyniki poszczególnych etapów zapisywane są na specjalnych formularzach, które przechowujemy w archiwum jako potwierdzenie jakości naszych produktów.

Kontrola wizualna

Podstawowym badaniem jakości materiału jest kontrola wizualna, wykonywana przez doświadczonych kontrolerów jakości. Sprawdzają oni, czy:

  • dostarczona tkanina polipropylenowa nie zawiera zabrudzeń,
  • splot płócienny jest wykonany prawidłowo i nie zawiera żadnych błędów,
  • czy tkanina nie zawiera fabrycznych uszkodzeń mechanicznych.

Kontrola wizualna pozwala łatwo określić stan tkaniny, jednak w ten sposób zauważyć można tylko poważne błędy związane z wadliwą maszyną lub błędem operatora. Taka ocena jest konieczna, jednak niewystarczająca do jednoznacznej oceny jakości partii tkaniny.

Sprawdzanie gramatury

Gramatura to ciężar określonej powierzchni materiału. Najczęściej podana wartość określa masę 1 m² tkaniny. Dlatego też wycinamy taki fragment, aby zważyć go dokładnie na wadze. Dozwolone są jedynie niewielkie odchyłki od wskazanej wartości.

Badanie szczelności

Szczelność ma znaczenie w przypadku tkanin polipropylenowych powlekanych, które służą do produkcji worków big bag na materiały mocno pylące. Z rolki tkaniny pobieramy próbkę o średnicy 10 cm.

tkanina big bag


Pobrane fragmenty materiału umieszcza się w urządzeniu, w którym wytwarza się strumień wody o ciśnieniu 0,3 bara. Strumień kierowany jest na tkaninę, a pomiar dokonywany jest na jej drugiej stronie. W określonym przez procedury czasie przez próbkę może przedostać się jedynie do trzech kropli cieczy. W przypadku powstania czwartej – test uznaje się za niezaliczony.

Sprawdzanie gęstości występowania tasiemek

W zależności od gramatury określony fragment tkaniny powinien posiadać wskazaną ilość nitek wątku oraz osnowy. Aby potwierdzić, że materiał został wykonany zgodnie ze specyfikacją, nasi kontrolerzy liczą nitki w wykonanym wycinku i porównują wyniki z opracowanymi normami.

Test na zrywarce

W celu określenia wytrzymałości materiału próbkę wielkości 5 na 40 cm umieszcza się w specjalnych uchwytach maszyny. Po wprowadzeniu najważniejszych danych ramiona urządzenia zaczynają się od siebie oddalać z narastającą siłą. Pod jej wpływem materiał początkowo zaczyna się wydłużać, aż w końcu pęka. Na ekranie komputera powstaje wykres wydłużenia próbki (zmiany jej długości) w zależności od przyłożonej siły. Obserwując przebieg krzywej, można określić wytrzymałość dynamiczną oraz statyczną tkaniny.

tkanina big bag


Parametry te muszą być większe, niż podane w specyfikacji tkaniny. Jest to jedna z najważniejszych cech tkaniny, ponieważ odpowiada ona za bezpieczeństwo użytkowania.

Czy badania tkanin do szycia big bagów są tak ważne?

Regularne wykonywanie badań i testów pozwala naszej firmie zagwarantować najwyższą jakość produktów. Dzięki sprawdzaniu tkanin, które otrzymujemy od producentów, wiemy, że sprzedawane przez nas worki big bag będą przede wszystkim bezpieczne, a ich żywotność będzie zgodna ze specyfikacją. Jest to dla nas niezwykle ważna informacja, ponieważ zdrowie pracowników jest dla nas najwyższą wartością.

Testowanie otrzymywanych tkanin jest dla nas także gwarancją najwyższej jakości produkowanych pojemników wielkogabarytowych i spełnienia oczekiwań naszych klientów. Dlatego też wykonywanie wyżej opisanych testów znalazło się na stałe w naszych procedurach.