Instrukcja użytkowania pojemników FIBC

Celem instrukcji obsługi jest nie tylko informacja, w jaki sposób można wykorzystać dane urządzenie lub przedmiot. Dużo ważniejszą rolą takiego dokumentu jest dbanie o bezpieczeństwo użytkowników. Dlatego też warto zapoznać się z instrukcją użytkowania pojemników FIBC i wiedzieć, jak unikać zagrożenia.

Wybór odpowiednich worków wielkogabarytowych

Pojemniki big bag są coraz popularniejszym rozwiązaniem, stosowanym w praktycznie każdej gałęzi przemysłu. Wiąże się to z ich elastycznością i łatwością obsługi. Mimo to warto zapoznać się z najważniejszymi zasadami stosowania worków, aby unikać niebezpiecznych sytuacji. Najważniejsze zalecenia postanowiliśmy umieścić poniżej, aby były zawsze dostępne przez internet. Dzięki smartfonom możesz zawsze sięgnąć do tego artykułu, jeśli nie jesteś pewien, co zrobić przed napełnieniem pojemnika lub przy jego transporcie.

Napełnianie pojemników wielkogabarytowych

W celu napełnienia worków big bag należy ustawić je na stabilnym i twardym podłożu. Może to być podłoga lub ziemia. Często pod pojemnik podkłada się także paletę, ułatwiającą późniejszy transport.

Istotne jest zapewnienie równomiernego rozłożenia obciążenia. W tym celu, jeśli worek posiada wkładkę PE, należy ją wstępnie rozdmuchać powietrzem. Wtedy wkład rozklei się i ułatwi prawidłowe, równomierne rozmieszczenie zawartości w środku.

Worki big bag testowane są pod kątem wytrzymałości i przeciążenia. Jednak nie wolno przekraczać maksymalnej ładowności worka. Przy napełnianiu należy także unikać ostrych krawędzi i narzędzi, które mogłyby przypadkiem uszkodzić pojemnik. Równie niszczycielskie mogą być kwasowe substancje chemiczne.

Transport worków big bag

Do przewożenia napełnionych pojemników FIBC należy stosować tylko urządzeń i maszyn przystosowanych do tego zadania. Muszą one zapewniać między innymi prostopadłe ułożenie pojemnika w stosunku do podłoża.

biga bag

Wszystkie dostępne zawiesia muszą zostać zawieszone na urządzeniu, zanim worek zostanie uniesiony i przetransportowany. Przy montażu uchwytów nie wolno ich wiązać ani przekręcać. Może to spowodować ich uszkodzenie (naprężenia powstałe w czasie podnoszenia worka). Nigdy nie wolno stawać pod napełnionym workiem big bag.

Manewrowanie wózkiem z zawieszonym workiem big bag jest trudnym zadaniem, dlatego też należy wykonywać je z maksymalną ostrożnością. Przede wszystkim należy unikać kontaktu z innymi przedmiotami, nawet niezaostrzonymi, które mogą uszkodzić naprężone włókna tkaniny i w ten sposób doprowadzić do zniszczenia pojemnika. Nie wolno również przesuwać pełnego worka big bag po podłożu. Może to doprowadzić do starcia dolnej powierzchni i jej osłabienia. Dlatego też w czasie transportu pojemnik musi być uniesiony na bezpieczną wysokość.

Przechowywanie worków big bag

Także przechowywanie pojemników wielkogabarytowych podlega ważnym zasadom, których należy przestrzegać.

Przede wszystkim wszystkie worki big bag powinny być chronione przed warunkami atmosferycznymi, w szczególności promieniami UV. Mogą one mieć destruktywny wpływ na strukturę tkaniny i w związku z tym doprowadzić do osłabienia pojemnika, a nawet jego zniszczenia. Worki należy chronić także przed kurem, pyłami, parą i innymi szkodliwymi oparami.

Magazynowanie powinno się odbywać w suchych warunkach. Nie wolno w żaden sposób ingerować w konstrukcję worka big bag. Jeśli został on uszkodzony, zabroniona jest jego naprawa przed konsultacją z producentem. W przypadku wykrycia jakiegokolwiek uszkodzenia, pojemnik należy opróżnić i odłożyć w bezpieczne miejsce.

Wszystkie worki big bag zostały wykonane z tworzywa sztucznego i mogą zostać poddane recyklingowi.

Zapoznaj się z instrukcją obsługi przed użytkowaniem

Zawsze warto zapoznać się z instrukcją użytkowania. Czasem niedotrzymanie jednego warunku może spowodować znaczne osłabienie tkaniny, a w efekcie nagłe uszkodzenie napełnionego worka big bag. Lepiej unikać tego typu niebezpieczeństwa dla użytkowników i stosować się do wszystkich zasad użytkowania.