Ochrona big bag przed degradacją promieniowaniem UV

big bag

Większość tworzyw sztucznych jest niezwykle podatna na promieniowanie słoneczne. Powodują one przyśpieszone starzenie się materiału, przez co traci on swoje właściwości. Obija się to negatywnie na jakości samych opakowań big bag. Aby temu zapobiec, na workach wielkogabarytowych umieszczone są informacje o ochronie przed deszczem i słońcem, ale to wciąż za mało. Big bagi muszą być przecież transportowane. Jak chronić je w tym czasie?

Ochrona big bag przed degradacją promieniowaniem UV

Większość tworzyw sztucznych jest niezwykle podatna na promieniowanie słoneczne. Powodują one przyspieszone starzenie się materiału, przez co traci on swoje właściwości. Obija się to negatywnie na jakości samych opakowań big bag. Aby temu zapobiec, na workach wielkogabarytowych umieszczone są informacje o ochronie przed deszczem i słońcem, ale to wciąż za mało. Big bagi muszą być przecież transportowane. Jak chronić je w tym czasie?

Jak słońce oddziałuje na tworzywo sztuczne?

Opakowania big bag wykonane są z tkaniny polipropylenowej, a więc z tworzywa sztucznego. Dlatego też promieniowanie UV ma na nie bardzo niszczycielski wpływ. Dzieje się tak z powodu zjawiska zwanego fotooksydacją, czyli fotoutlenianiem. W wyniku promieniowania ultrafioletowego cząsteczki materiału ulegają degradacji, a długie łańcuchy są rozrywane. Powstają zmiany w budowie cząsteczkowej tworzywa powodujące spadek masy cząsteczkowej, przez co znacznie obniża się  wytrzymałość mechaniczną materiału.

Efektem tego zjawiska jest kruszenie się materiału. Po złapaniu tkaniny łatwo będzie się ona rwała na małe kawałki. W przypadku worków big bag oznacza to nie tylko niemożliwość korzystania z opakowania, ale także problemy z jego zawartością. Może się ona bowiem wysypać na zewnątrz, a dodatkowo zmieszać z kawałkami tkaniny. Jak chronić się przed takim zjawiskiem? Można stosować stabilizatory UV.

Czym są stabilizatory UV?

W celu zmniejszenia wpływu promieniowania ultrafioletowego na tkaninę worków wielkogabarytowych stosować można dwa środki:

•           absorbery UV, dodawane w dużych ilościach, stanowią ochronną warstwę pochłaniającą szkodliwe dla tworzyw sztucznych promieniowanie ultrafioletowe,

•           stabilizatory UV natomiast zapobiegają przyspieszeniu reakcji łańcuchowej, chronią przed promieniowaniem ultrafioletowym, przez co wydłuża się żywotność tworzyw. Procentowy dodatek stabilizatorów UV do materiału jest znacznie mniejszy niż absorberów promieniowania ultrafioletowego.

W przypadku worków wielkogabarytowych stosowane są najczęściej stabilizatory UV.

Stosowanie stabilizatorów UV w big bagach

Dodatek stabilizatorów UV do worków big bag to powszechna praktyka. W ten sposób proces degradacji nie jest zatrzymywany, ale następuje on dużo wolniej. Oznacza to, że opakowania powinny być nadal chronione przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych.

Gorzej sytuacja wygląda w trakcie transportu. Trudno chronić worki big bag przed słońcem, gdy są przenoszone na duże często odległości. Pod tym względem dodatek stabilizatorów UV ma ogromne znaczenie pod kątem użyteczności i wytrzymałości opakowań wielkogabarytowych.

Piktogramy na etykiecie

Mimo stosowania dodatków przeciwdziałających fotodegradacji tworzywa sztucznego zaleca się unikanie działania promieni słonecznych na opakowania big bag. Informacja ta zawarta jest w etykiecie za pomocą odpowiednich piktogramów, pokazanych na zdjęciu poniżej.

Oprócz obrazków często stosuje się też słowne zalecenie ochrony opakowania big bag przed warunkami atmosferycznymi. Na naszych etykietach znaleźć można tekst w języku polskim oraz angielskim.

Test worków big bag pod kątem zawartości stabilizatora UV

Stabilizator UV jest stosunkowo drogim dodatkiem. Choć do tkaniny dodawane jest tyko niewielka procentowo ilość tej substancji, by znacząco wydłużyć żywotność worków big bag, udział zakupu stabilizatora w kosztach firmy jest dość duży. Prowadzi to do prób oszukiwania klientów przez niektórych producentów.

Wiąże się to przede wszystkim z faktem, że użytkownik końcowy nie jest w stanie określić zawartości stabilizatora gołym okiem. Z tego powodu oszustwo takie w większości przypadków jest praktycznie niewykrywalne, co może stanowić poważny problem pod kątem zarządzania jakością produkcji opakowań wielkogabarytowych.

Empac, chcąc dostarczyć swoim klientom tylko najwyższej jakości worki big bag, wykonuje regularnie testy laboratoryjne zawartości stabilizatora UV w tkaninach polipropylenowych. Niewielki wycinek tkaniny jest w takim teście poddawany promieniowaniu ultrafioletowemu w specjalnej komorze starzeniowej. Lampy fluorescencyjne UV podają określone ilości promieniowania, a następnie laborant sprawdza stan tkaniny po badaniu.

Dokładny przebieg testu określony jest w aneksie A do normy ISO 21898:2004. Znaleźć można tam także parametry, jakie spełnić musi tkanina, by była w pełni bezpieczna i można było jej użyć do produkcji worków big bag.

Jak zadbać o swój worek big bag?

Tkaniny polipropylenowe uzupełniane są dodatkiem stabilizatora UV w celu spowolnienia destrukcyjnego oddziaływania promieni słonecznych na worki big bag. Stabilizator ten spowalniania proces starzenia tkaniny, jednak nie jest w stanie całkowicie zapobiegać fotoutlenianiu. Z tego powodu należy także zadbać o prawidłowe przechowywanie opakowań wielkogabarytowych – najlepiej pod zadaszeniem. W ten sposób będzie można z nich korzystać przez dłuższy czas.

Dodanie stabilizatora UV do tkaniny może skutkować wzrostem jej ceny, lecz z powstałego z niej produktu będziemy mogli korzystać dłużej.  Konstrukcja Big Bagów wykonanych z materiału niezawierającego stabilizatora UV, a narażonych na promieniowanie słoneczne, może z czasem ulec osłabieniu, co stwarza poważne niebezpieczeństwo podczas ich użytkowania.